Przejdź do treści

Płacenie podatków a księgowa

  • przez

Co z przedsiębiorcami, którzy chcą rzetelnie płacić podatki i czekają na likwidację nieopodatkowanej konkurencji? Dopiero w 2017 roku w życie mają wejść zmiany, które sprowadzają się do rozszerzenia listy towarów, od których nie ma podatku: ma to objąć ,,procesory” i dyski”. Dotychczas wprowadzono zmiany dotyczące przepisów o płatności granicznej podatku z tytułu przewozu paliw silnikowych z innych państw Unii Europejskiej. Podatnicy jednak czekają na stawkę 0% na wiele towarów w obrocie krajowym, czyli tzw. odwrotne obciążenie. Jednak dalsze rozszerzenia przywileju dotyczy brak opodatkowania kolejnych towarów. Zapowiadane również było wprowadzenie tzw. podzielnej płatności. Realizowane będą jednakże przywileje dające zarobek biznesowi doradczemu i informatycznemu.

Są one jednak dalekie od dobra interesu publicznego. Ważną rolę pełni na pewno biuro księgowe Szczecin. Aby szybko i skutecznie zwiększyć dochody budżetowe podatku, trzeba wprowadzić trzy fundamentalne rozwiązania: – Uchylić załącznik nr 11 do ustawy, aby branże elektroniczne, stalowe, metali kolorowych, surowców wtórnych i odpadów zaczęły płacić ten podatek. Dotyczy on również przepisu optymalizacyjnego, czyli stawki 0% na obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (usługi te są wykorzystywane do unikania opodatkowania). – Rozszerzyć granice płatność tego podatku z tytułu WNT na wszystkie istotne towary z załącznika nr 11 i 13 ustawy o VAT.- Wprowadzenie możliwości zastosowania podzielnej płatności zgodnie z koncepcją wypracowaną w projekcie nowej ustawy o podatku od towarów i usług w 2015 roku. Jest to powszechnie znane i zaakceptowane przez uczciwych podatników. Likwidacja stawki 0% występuje pod nazwą ,,odwróconego VAT-u” lub ,,odwrotnego obciążenia”. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby sprzedawca stali nie płacił podatku VAT, a sprzedawca np. drewna czy cegły już musiał.

Dzięki tym przepisom podatek VAT-u jest wyłudzany całkiem później (np. wystarczy wielokrotnie kupić i sprzedać partię stali, aby otrzymać zwroty podatku). Objęcie graniczną płatnością wszystkich istotnych towarów z załącznika nr 11 i 13 do ustawy ograniczy wykorzystywanie ich do wyłudzenia VAT-u i da istotny przyrost dochodów budżetowych. Podzielona płatność natomiast ograniczy ryzyko nabywców będących podatnikami VAT i zwiększy dochody budżetowe. Istotą w tym modelu jest: -dobrowolność, czyli każdy nabywca (podatnik VAT) może zażądać tego rozwiązania; – odrębny rachunek bankowy dostawcy lub usługodawcy, na który będą wpływać część ceny zakupu odpowiadająca podatkowi naliczonemu; -nabywca nie straci prawa do odliczenia, jeżeli dokonał płatności na ten rachunek.