Przejdź do treści

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce – komercjalizacja badań”

  • przez

Powyższe wydarzenie miało miejsce w Lublinie w dniu 21 maja 2015 roku. Konferencja ta miała na celu: prezentację możliwości zastosowań nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej, która stanowi wyposażenie laboratoriów oraz służy w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów i rozwiązań. W ramach Projektu „Innowacyjnego Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI” powstały cztery nowocześnie wyposażone laboratoria, w których to prowadzone są badania z zakresu transportu, mechaniki, psychologii eksperymentalnej oraz bezpieczeństwa żywności. Z infrastruktury Centrum WSEI mogą korzystać przedsiębiorcy a także wszelkie zespoły badawcze, które prowadzą wspólne badania mające na celu wypracowanie rozwiązań wdrażanych z kolei do gospodarki.

Centrum te stanowi integralną część systemu wspierania innowacyjności w regionie. System ten jest oparty na partnerstwie i szeroko pojętej współpracy między WSEI a przemysłem. Dzięki temu systemowi charakter prowadzonych badań stwarza możliwości do realizacji różnych usług związanych z transportem, środkami transportu, bezpieczeństwem, informatyzacją, zdrowiem publicznym, mechaniką oraz psychologią. Wszystko to ma służyć rozwojowi przedsiębiorczości i wzmocnienia konkurencyjności w regionie. W trakcie konferencje Lublin oprócz szczegółowego poznania w/w projektu, mogli też posłuchać wykładów w następujących tematach:

Praktyczne za-stosowania chromatografii i spektrometrii mas, Psychologia eksperymentalna, Laboratoria Informatyki, SITA i Wariograf w praktyce, Ekspertyzy gospodarcze, profesjonalna pomoc w problemach i decyzji przedsiębiorców i samorządowców oraz ich wspomaganie, Nowoczesne metody badania zachowań wzrokowych, EEG i audiometria, TMS i BCI, badania terenowe i analiza danych badawczych, Możliwości wykorzystania pracowni z lustrem weneckim i łączem audio, Skutki prawne kredytu w działalności gospodarczej, Analiza działalności przedsiębiorstwa – aspekty finansowo-ekonomiczne, Współczesne wyzwania biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, CAD Automation dla wydruków 3D, Symulacje komputerowe dynamiki pojazdów, Optyczny skaner 3D jako narzędzie inżynierii odwrotnej oraz Praktyczne aspekty skanowania 3D dla zadań inżynierii mechanicznej.Wskazano tutaj, że technologia informatyczna od wielu lat odgrywa coraz większą rolę w życiu społecznym, badaniach naukowych, gospodarce, a nawet w polityce.