Przejdź do treści

Ile zarabiają księgowi?

  • przez

stock-624712_1920Dziewiątego czerwca przypada dzień księgowej. Przyjrzyjmy się zatem jakie wynagrodzenia średnio otrzymuje księgowi. Z przeprowadzonych badań wynika, iż pensje księgowych różnią się w zależności o tego między innymi w jakim województwie ona pracują, w jakim mieście i oczywiście w jakiej firmie: dużej czy małej, a co za tym również idzie z jakim kapitałem polskim, a może zagranicznym.

Wynagrodzenie księgowych

Zatem średnie miesięczne wynagrodzenie księgowych, które brały udział w badaniu wyniosło brutto 3 950 złotych. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział około 125624 uczestników, z czego 62,3 procent osób ma ukończonych 35 lat, a 67 procent mieszka w miastach, gdzie jest więcej niż 100 000 mieszkańców, 72,2procent ma wykształcenie wyższe, 69,4 procent zajmuje stanowiska specjalistyczne albo kierownicze, zaś 45,1 procent pracuje w wielkich albo dużych przedsiębiorstwach. Analizę określonych zarobków księgowych w roku 2014 przeprowadzono na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń i przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Zatem spośród 125 624 uczestników badania to 4 502 osoby jako stanowisko swojej pracy podały jedno z niżej wymienionych, jak księgowy, młodszy albo starszy księgowy, specjalista do spraw księgowości, główny księgowy, kierownik ds. księgowości i tym podobne. Tak więc mediana miesięcznych wynagrodzeń księgowych, które brały udział w badaniu z pewnością wyniosła 3 950 złotych brutto, a co czwarty zarabiał brutto 5 833 złotych i więcej, a dwadzieścia pięć procent zarabiało około 2 800 złotych brutto i mniej. Stwierdzono, że kobiety które pracują w księgowości, zarabiają z całą pewnością więcej niż mężczyźni. Najwyższe wynagrodzenia jakie otrzymywali to księgowi z Mazowsza. Wskazuje się, że mediana takiego wynagrodzenia wyniosła na miesiąc brutto 5 000 złotych. Wysokie przeciętne wynagrodzenie również otrzymywali księgowi z województwa pomorskiego, małopolskiego oraz wielkopolskiego i dolnośląskiego. Najniższe zaś przeciętne wynagrodzenia wypłacane było księgowym na obszarze Polski Wschodniej. To jest w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim, podlaskim oraz podkarpackim. We wszystkich wyżej wymienionych województwach mediana takiego wynagrodzenia wyniosła trzy tysiące złotych brutto miesięcznie. W bardzo dużych przedsiębiorstwach, które zatrudniają około 1 000 pracowników oraz więcej różnica w wynagrodzeniach dla młodszego i głównego księgowego wyniosła 11 800 złotych. Tym samym oznacza to, iż młodszy księgowy musiałby pracować około pięciu miesięcy, aby zarobić tyle ile zarabia główny księgowy w miesiąc.

Małe przedsiębiorstwo, a księgowi

Natomiast w małych przedsiębiorstwach, gdzie zatrudnione jest od 10 do 49 pracowników, różnice w pensjach na poszczególnych stanowiskach były znacznie mniejsze. Główny księgowy otrzymywał tu tylko o 3 055 złotych więcej od młodszego księgowego. Natomiast najwyższe pensje były wypłacane księgowym, którzy pracują w branży IT. Mediana miesięcznego wynagrodzenia takich pracowników wyniosła 5 500 złotych. Co czwarty księgowy zarabiał 7 700 złotych albo i więcej. Zaś niższe zarobki zostały odnotowane w handlu, a przeciętne zarobki wyniosły brutto 4 200 złotych, a 25 procent zarabiało około 2 900 złotych brutto miesięcznie albo mniej. Wynagrodzenie dla księgowych w firmach, w których stwierdzono przewagę kapitału zagranicznego przeciętnie wyniosło około pięć tysięcy złotych. To o czterdzieści trzy procent więcej, niż w polskich firmach, gdzie mediana miesięczna wyniosła trzy i pół tysiąca złotych brutto.

Podsumowując w przeprowadzonym badaniu wzięło udział około 125624 uczestników, z czego 62,3 procent osób ma ukończonych 35 lat, a 67 procent mieszka w miastach, gdzie jest więcej niż 100 000 mieszkańców, 72,2procent ma wykształcenie wyższe, 69,4 procent zajmuje stanowiska specjalistyczne albo kierownicze, zaś 45,1 procent pracuje w wielkich albo dużych przedsiębiorstwach.