Poznaj swoje IDE - Heinz Kabutz (27. z 97 rzeczy)

Opublikowane zostało nowe tłumaczenie z cyklu 97 rzeczy:
  • Poznaj swoje IDE (autor: Heinz Kabutz)

    W latach 80-tych nasze środowiska programistyczne były niczym więcej niż wychwalanymi pod niebiosa edytorami tekstowymi (jeśli mieliśmy szczęście). Podświetlanie składni, które w dzisiejszych czasach bierzemy za coś oczywistego, było luksusem, który nie był dostępny dla każdego. Aby poprawić formatowanie naszego kodu korzystaliśmy z zewnętrznych narzędzi. Debuggery zaś były niezależnymi programami posiadającymi wiele skomplikowanych skrótów klawiszowych.
Pozdrawiamy, Zespół devBlogi.pl
Related Posts with Thumbnails